ภาพบรรยากาศพิธีคารวะบูรพาจารย์ประจำปี 2562 “ขันธ์ห้า วันทา บูรพาจารย์” เนื่องในงานครบรอบ 97 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ชมภาพทั้งหมดได้ที่หน้า ภาพกิจกรรมสมาคม

ภาพบรรยากาศงานพิธีคารวะบูรพาจารย์ประจำปี 2562 “ขันธ์ห้า วันทา บูรพาจารย์”