การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 14 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ภาพบรรยากาศพิธีคารวะบูรพาจารย์ประจำปี 2562 “ขันธ์ห้า วันทา บูรพาจารย์” เนื่องในงานครบรอบ 97 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์