เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยชำระค่าบำรุง 100 บาท เพื่อจัดสวัสดิการและกิจกรรมให้กับสมาชิก

การชำระเงิน: โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 983-5-44704-7 (ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)

เมื่อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณากรอกข้อมูลยืนยันการชำระเงิน และอัพโหลดไฟล์หลักฐานการชำระเงิน (เช่น ภาพถ่ายสลิปการโอนเงิน หรือภาพหน้าจอการโอนเงินจากแอพพลิเคชันของธนาคาร) ที่ URL:

https://forms.gle/RGWD6YNn2FMwdw7K8