ในปีแรกที่ก่อตั้ง มีศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์หลักสูตรต่าง ๆ จำนวนประมาณ 1,000 คน สมาชิกที่เริ่มก่อตั้งสมาคม มีจำนวน 175 คน ได้มีการเปลี่ยนแปลงนายกสมาคมและคณะกรรมการตามวาระ ตามลำดับ ดังนี้

Les femmes de cette série ont donc une profondeur, elles ne pas qu’un seul visage et l’expression de leur sexualité n’est en rien cliché ou machiste. L’innovation agroalimentaire, rassemblée sous les termes AgTech (lorsqu’elle concerne l’agriculture et la production) et FoodTech (lorsqu’elle englobe acheter priligy en ligne l’alimentation et sa distribution), a fait de la Californie l’un de ses fiefs. Dans Titan Gel, l’acide aminé assure que plus d’oxyde nitrique peut se vente lasilix sans ordonnance france former dans le corps. Ne mangez pas trop de protéines en vieillissant, car ceci sollicite beaucoup nos reins, qui sont parmi les organes vieillissant cialis generique montreal le plus vite. C’est simple, au bout de 3 semaines d’utilisation, j’ai constaté une cialis acheter online augmentation de 5 centimètres ! Il ne le fait plus seul, acheter kamagra pas cher mais il continue de le faire.

นายกสมาคมฯ คนที่ 1นายสละ โพธิ์บุญปี พ.ศ. 2508 – 2524
นายกสมาคมฯ คนที่ 2นายประเสริฐ พงษ์ประดิษฐ์ปี พ.ศ. 2524 – 2532
นายกสมาคมฯ คนที่ 3นายจำเริญ พลอยศรีปี พ.ศ. 2532 – 2537
นายกสมาคมฯ คนที่ 4นายจิรวิทย์ ศุภนันทกานต์ปี พ.ศ. 2537 – 2548
นายกสมาคมฯ คนที่ 5นายสุเทพ ตรีวิชาปี พ.ศ. 2548 – 2550
นายกสมาคมฯ คนที่ 6นายอดุลย์ ศรีประทักษ์ปี พ.ศ. 2550 – 2560
นายกสมาคมฯ คนที่ 7รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ปี พ.ศ. 2560 – 2561
นายกสมาคมฯ คนที่ 8ดร.สมศักดิ์ ลิลาปี พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน